Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
101 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о. Нови Сад 2024
102 Туристичка организација Србије, Београд 2024
103 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Јагодина д.о.о, Јагодина 2024
104 Научно-технолошки парк Ниш д.о.о., Ниш 2024
105 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац д.о.о., Крушевац 2024
106 Покрет за демократски прогрес, Бујановац 2024
107 Ревизија сврсисходности - Водни саобраћај у Републици Србији 2024
108 Ревизија сврсисходности - Управљање енергетским потенцијалом сунца и ветра у производњи електричне енергије 2024
109 Ревизија сврсисходности -Развој унутрашње трговине у Републици Србији 2024
110 Ревизија сврсисходности - Управљање развојем туризма у јединицама локалне самоуправе туристичке регије Западне Србије 2024
111 Музеј Југославије, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
112 Етнографски музеј, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
113 Музеј наивне и маргиналне уметности, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
114 Музеј науке и технике, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
115 Историјски музеј Србије, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
116 Музеј Николе Тесле у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
117 Музеј примењене уметности у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
118 Музеј савремене уметности у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
119 Народни музеј у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
120 Центар за социјални рад Пријепоље - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024