Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
101 Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката Колубара-услуге друштво са ограниченом одговорношћу, Лазаревац 2023
102 ЈАТ-апартамани Копаоник друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник 2023
103 Акционарско друштво Електромрежа Србије, Београд 2023
104 Дунав ауто друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд 2023
105 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево 2023
106 Дунав-Тиса-Дунав водопривредно друштво северна бачка друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица 2023
107 Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд 2023
108 Агенција за реституцију, Београд 2023
109 Акционарско друштво за управљање слободном зоном Пирот, Пирот 2023
110 Ревизија сврсисходности - Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (MEOП) у Републичком фонду за здравствено осигурање 2023
111 Ревизија сврсисходности - Управљање јавним склоништима у Републици Србији 2023
112 Ревизија сврсисходности - Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија 2023
113 Ревизија сврсисходности - Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката 2023
114 Ревизија сврсисходности - Унапређење туризма у Републици Србији 2023
115 Ревизија сврсисходности - Управљање висећим мостовима у Републици Србији 2023
116 Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системима у јавном градском превозу 2023
117 Ревизија сврсисходности - Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом града Београда 2023
118 Јавно комунално предузеће Водовод Мионица 2023
119 Јавно комунално стамбено предузеће Топола 2023
120 Јавно предузеће Водовод, Сурдулица 2023