Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
101 Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица 2023
102 Привредно друштво за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Yumco-prizosi друштво са ограниченом одговорношћу, Врање 2023
103 Водопривредно друштво Сибница друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 2023
104 Водопривредно друштво Сава друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац 2023
105 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац 2023
106 Републички сеизмолошки завод, Београд 2023
107 Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта РИО друштво са ограниченом одговорношћу, Костолац 2023
108 Регулаторно тело за електронско медије, Београд 2023
109 Јавно предузеће Путеви Србије, Београд 2023
110 Пољопривредна стручна служба Пољопривредна станица друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 2023
111 Пољопривредна стручна служба Рума друштво са ограниченом одговорношћу, Рума 2023
112 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд-Младеновац 2023
113 Пољопривредна стручна служба Кикинда друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда 2023
114 Пољопривредна стручна служба Бачка Топола друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола 2023
115 Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката Колубара-услуге друштво са ограниченом одговорношћу, Лазаревац 2023
116 ЈАТ-апартамани Копаоник друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник 2023
117 Акционарско друштво Електромрежа Србије, Београд 2023
118 Дунав ауто друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд 2023
119 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево 2023
120 Дунав-Тиса-Дунав водопривредно друштво Северна Бачка друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица 2023