Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Image not exists
30. 3. 2012.

Саопштење

Државна ревизорска институција доставила је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2011. годину.

Image not exists
5. 3. 2012.

Саопштење

У складу са програмом ревизије за 2012. годину, Државна ревизорска институција је код одређених корисника буџетских средстава започела извођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину.

Image not exists
29. 2. 2012.

Саопштење

Државна ревизорска институција, на основу Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања града Београда за 2010. годину, поднела је данас надлежном Прекршајном суду у Београду захтеве за покретање прекршајних поступака

Image not exists
20. 2. 2012.

Саопштење

Државна ревизорска институција, на основу законских овлашћења, а у вези са саопштењем од 17. фебруара, објављује имена одговорних лица у ревидираним субјектима, против којих је надлежним судовима и тужилаштвима поднела захтеве за покретање прекршајних поступака и пријаве за привредни преступ.

Image not exists
17. 2. 2012.

Саопштење

Државна ревизорска институција, након што је завршила програм ревизије за 2011. годину и субјектима ревизије доставила извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину, поднела је у току 2011. године надлежним прекршајним судовима 21 захтев за покретање прекршајних поступака за 33 одговорна лица, једну пријаву за привредни преступ за два одговорна лица надлежном тужилаштву, као и три кривичне пријаве због несавесног рада у служби.

27. 1. 2012.

Државним ревизорима уручени сертификати о стицању ревизорских звања

Државним ревизорима додељени су данас у Народној Скупштини Републике Србије први сертификати о стицању ревизорских звања – државни ревизор.