Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Недовољна ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи
6. 2. 2023.

Недовољна ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи

„Ненаплаћена потраживања по основу пружених услуга хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за период 2019–2021. године износе око 165 милиона динара“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције, и додао да се од овог износа на потраживања према Министарству здравља односи 120 милиона динара.

Неравномеран регионални развој утицао на неповољна демографска кретања
6. 2. 2023.

Неравномеран регионални развој утицао на неповољна демографска кретања

Иако улагања у регионални развој од 2011. до 2021. године износе преко три хиљаде милијарди динара, односно на годишњем нивоу просечно преко шест одсто БДП-а, у Републици Србији су још увек присутне значајне разлике у степену развијености региона, као и изразито неповољна демографска кретања – закључак је ревизије сврсисходности пословања „Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији“.

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу
6. 2. 2023.

Потребно унапредити информационе системе у правосуђу

Неопходно је да Mинистарство правде унапреди управљање, обезбеди виши ниво поузданости информационих система и омогући грађанима коришћење додатних електронских услуга – кључна је порука извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони системи у правосуђу“ који је објавила Државна ревизорска институција.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије
2. 2. 2023.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

Коришћење енергије из обновљивих извора је за Републику Србију у јавном интересу и од посебног значаја, а биомаса представља значајан енергетски потенцијал.

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије
2. 2. 2023.

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије

Министарство просвете и Министарство омладине пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије јер постојећи начин доделе и праћења стипендија није довољно ефикасан, установила је Државна ревизорска институција (ДРИ) у Извештају о ревизији сврсисходности пословања – „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама
2. 2. 2023.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

„Према статистичким подацима, свако четврто дете у Србији је жртва вршњачког насиља. Иако је насиље међу младима последица утицаја друштвеног окружења, у коме је у великој мери присутно породично и медијско насиље, одговорност за решавање овог проблема углавном је препуштена школама“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ).