Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
1 Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама 2024
2 Казнено-поправни завод Београд 2024
3 Први основни суд у Београду 2024
4 Други основни суд у Београду 2024
5 Kазнено-поправни завод Панчевo 2024
6 Трећи основни суд у Београду, Београд 2024
7 Окружни затвор у Суботици, Суботица 2024
8 Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад 2024
9 Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин 2024
10 Општа болница Кикинда 2024
11 Општа болница "Др Алекса Савић" Прокупље 2024
12 Здравствени центар Књажевац 2024
13 Завод за ургентну медицину Ниш 2024
14 Општа болница Јагодина 2024
15 Општа болница Петровац на Млави 2024
16 Апотекарска установа Ужице 2024
17 Институт за трансфузију крви Србије 2024
18 Дом здравља Земун 2024
19 Златиборски управни округ 2024
20 Општина Кладово 2024