Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
201 Агенција за осигурање депозита, Београд 2023
202 Привредно друштво за транспортне услуге одржавање и оправку моторних возила Аутотранспорт д.о.о., Костолац 2023
203 Друштво за извођење хидрограђевинских радова ПИМ Хидроинжењеринг д.о.о., Београд (Савски венац) 2023
204 Привредно друштво за приређивање сајмова и изложби Београдски Сајам д.о.о., Београд 2023
205 Управа за резерве енергената, Београд 2023
206 Републичка дирекција за робне резерве, Београд 2023
207 Министарство привреде, Београд 2023
208 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд 2023
209 Град Сремска Митровица 2023
210 Град Зрењанин 2023
211 Јавно предузеће Топлификација Пожаревац са потпуном одговорношћу, Пожаревац 2023
212 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Пирот 2023
213 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Косјерић 2023
214 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Велика Плана 2023
215 Јавно енергетско предузеће Топлана, Краљево 2023
216 Јавно комунално предузеће Топлана Стара Пазова 2023
217 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Градска топлана Крушевац 2023
218 Јавно комунално предузеће Топлана Бор 2023
219 Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду Београдски метро и воз 2023
220 Јавно предузеће Елгас Сента 2023