Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
201 Национална служба за запошљавање 2024
202 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2024
203 Општа болница, Пирот 2024
204 Општа болница, Лесковац 2024
205 Општа болница, Суботица 2024
206 Институт за плућне болести Војводине 2024
207 Институт за онкологију и радиологију Србије 2024
208 Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" 2024
209 Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" 2024
210 Министарство за бригу о породици и демографију 2024
211 Министарство здравља 2024
212 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2024
213 Фонд за социјално осигурање војних осигураника 2024
214 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2024
215 Републички фонд за здравствено осигурање - Консолидовани извештај РФЗО-а за 2023. годину 2024
216 Републички фонд за здравствено осигурање - Завршни рачун за 2023. годину 2024
217 Градски завод за вештачења, Београд 2024
218 Јавно комунално предузеће Дрина, Мали Зворник 2024
219 Јавно комунално предузеће за пијачне услуге Тржница Ниш 2024
220 Јавно комунално предузеће регионални центар за управљање отпадом Дубоко, Ужице 2024