Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
41 Министарство финансија (Глава 16.0) 2023
42 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2022. годину 2023
43 Водопривредно привредно друштво Средњи Банат друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин 2023
44 Акционарско друштво за испитивање квалитета Квалитет, Ниш 2023
45 Железнички интегрални транспорт Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Савски венац) 2023
46 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) 2023
47 Привредно друштво Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о., Нови Сад 2023
48 Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија, Нови Сад 2023
49 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга Енергетика, Крагујевац 2023
50 Дирекција за железнице, Београд 2023
51 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд 2023
52 Комисија за хартије од вредности, Београд 2023
53 Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Београд 2023
54 Компанија Дунав осигурање АДО, Београд (Стари град) 2023
55 Друштво за управљање железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Београд 2023
56 Саобраћајно предузеће Ласта, Београд 2023
57 Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд 2023
58 "Транснафта" АД, Панчево 2023
59 Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд 2023
60 Развојна агенција Србије, Београд 2023