Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
61 Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине", Нови Сад 2023
62 Привредно друштво Симпо шик д.о.о., Куршумлија 2023
63 Акционарско друштво Холдинг индустрија каблова Јагодина, Јагодина 2023
64 Предузеће за производњу и промет аутоделова 21.октобар д.о.о., Крагујевац 2023
65 Агенција за осигурање депозита, Београд 2023
66 Привредно друштво за транспортне услуге одржавање и оправку моторних возила Аутотранспорт д.о.о., Костолац 2023
67 Друштво за извођење хидрограђевинских радова ПИМ Хидроинжењеринг д.о.о., Београд (Савски венац) 2023
68 Привредно друштво за приређивање сајмова и изложби Београдски Сајам д.о.о., Београд 2023
69 Управа за резерве енергената, Београд 2023
70 Републичка дирекција за робне резерве, Београд 2023
71 Министарство привреде, Београд 2023
72 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд 2023
73 Град Сремска Митровица 2023
74 Град Зрењанин 2023
75 Јавно предузеће Топлификација Пожаревац са потпуном одговорношћу, Пожаревац 2023
76 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Пирот 2023
77 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Косјерић 2023
78 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Велика Плана 2023
79 Јавно енергетско предузеће Топлана, Краљево 2023
80 Јавно комунално предузеће Топлана Стара Пазова 2023