Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
61 Град Нови Пазар 2023
62 ГО Стари град-Београд 2023
63 Општина Шид 2023
64 Град Прокупље 2023
65 Општина Петровац на Млави 2023
66 Општина Горњи Милановац 2023
67 Град Зајечар 2023
68 Општина Житиште 2023
69 Општина Прибој 2023
70 Град Краљево 2023
71 Ревизија сврсисходности - Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима 2023
72 Ревизија сврсисходности - Безбедност хране у Републици Србији 2023
73 Ревизија сврсисходности -Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији 2023
74 Ревизија сврсисходности - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе 2023
75 Ревизија сврсисходности - Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3) 2023
76 Ревизија сврсисходности - Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030 2023
77 Ревизија сврсисходности - Оперативно планирање у министарствима 2023
78 Ревизија сврсисходности - Спровођење националног програма раног откривања рака дојке 2023
79 Ревизија сврсисходности - Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично правне заштите 2023
80 Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу 2023