Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
81 Ревизија сврсисходности - Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима 2023
82 Ревизија сврсисходности - Безбедност хране у Републици Србији 2023
83 Ревизија сврсисходности - Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији 2023
84 Ревизија сврсисходности - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе 2023
85 Ревизија сврсисходности - Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3) 2023
86 Ревизија сврсисходности - Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030 2023
87 Ревизија сврсисходности - Оперативно планирање у министарствима 2023
88 Ревизија сврсисходности - Спровођење националног програма раног откривања рака дојке 2023
89 Ревизија сврсисходности - Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично правне заштите 2023
90 Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу 2023
91 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу 2023
92 Институт за кукуруз „Земун поље“ Земун 2023
93 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 2023
94 Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет 2023
95 Министарство спорта 2023
96 Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет 2023
97 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 2023
98 Универзитет у Београду-Биолошки факултет 2023
99 Министарство за бригу о селу 2023
100 Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 2023