Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
81 Министарство спорта 2023
82 Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет 2023
83 Висока техничка школа струковних студија - Суботица 2023
84 Универзитет у Београду-Биолошки факултет 2023
85 Министарство за бригу о селу 2023
86 Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 2023
87 Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица 2023
88 Привредно друштво за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Yumco-prizosi друштво са ограниченом одговорношћу, Врање 2023
89 Водопривредно друштво Сибница друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 2023
90 Водопривредно друштво Сава друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац 2023
91 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац 2023
92 Републички сеизмолошки завод, Београд 2023
93 Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта РИО друштво са ограниченом одговорношћу, Костолац 2023
94 Регулаторно тело за електронско медије, Београд 2023
95 Јавно предузеће Путеви Србије, Београд 2023
96 Пољопривредна стручна служба Пољопривредна станица друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад 2023
97 Пољопривредна стручна служба Рума друштво са ограниченом одговорношћу, Рума 2023
98 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд-Младеновац 2023
99 Пољопривредна стручна служба Кикинда друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда 2023
100 Пољопривредна стручна служба Бачка Топола друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола 2023