Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
81 Специјални лука друштво са ограниченом одговорношћу, Панчево 2024
82 Политичка странка Зелени Србије, Београд 2024
83 Јавно предузеће Скијалишта Србије, Београд 2024
84 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Графопромет друштво с ограниченом одговорношћу, Крагујевац 2024
85 Нова демократска странка Србије, Београд 2024
86 Политичка странка Заједно за Војводину, Руски Крстур 2024
87 Агенција за испитивање, жигосање и обележавање оружја направа и муниције, Крагујевац 2024
88 Новинско издавачко предузеће Компанија Борба а.д., Београд 2024
89 Предузеће за изградњу железничког чвора Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд 2024
90 Дунав ауто логистика друштво са ограниченом одговорношћу, Чукарица 2024
91 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево, д.o.o, Ваљево 2024
92 Установа за Новинско издавачку делатност Панорама, Београд 2024
93 Дирекција за водне путеве, Београд 2024
94 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац, друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац 2024
95 Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд 2024
96 Агенција за управљање лукама, Београд 2024
97 Геолошки завод Србије, Београд 2024
98 Републичка дирекција за робне резерве, Београд 2024
99 Пољопривредна стручна служба Зрењанин д.о.о, Зрењанин 2024
100 Пољопривредна стручна служба Сомбор д.о.о, Сомбор 2024