Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
81 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Градска топлана Крушевац 2023
82 Јавно комунално предузеће Топлана Бор 2023
83 Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду Београдски метро и воз 2023
84 Јавно предузеће Елгас Сента 2023
85 Акционарско друштво за услуге на тржницама Тржница, Суботица 2023
86 Potiski Vodovodi – Tisza Menti Vazmuvek doo, Хоргош 2023
87 Јавно предузеће Спортско културни центар Обреновац 2023
88 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Нови Пазар 2023
89 Јавно предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија Нови дом 2023
90 Јавно предузеће Полет, Пландиште 2023
91 Јавно стамбено предузеће Крагујевац 2023
92 Општина Лајковац 2023
93 Општина Неготин 2023
94 Општина Деспотовац 2023
95 Општина Алибунар 2023
96 Општина Алексинац 2023
97 Општина Ивањица 2023
98 Општина Пожега 2023
99 Општина Књажевац 2023
100 Општина Бајина Башта 2023