Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
161 Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Вршац 2023
162 Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 2023
163 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2023
164 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 2023
165 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре "Сирмијум", Сремска Митровица 2023
166 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад 2023
167 Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2023
168 Апелациони суд у Београду, Београд 2023
169 Привредни суд у Крагујевцу, Крагујевац 2023
170 Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије (Глава 3.8) 2023
171 Привредни апелациони суд (Глава 6.3) 2023
172 Тужилаштво за организовани криминал (Глава 8.3) 2023
173 Авио-служба Владе (Глава 3.13) 2023
174 Министарство просвете 2023
175 Министарство унутрашњих послова (Глава 15.0) 2023
176 Министарство одбране (Глава 19.0) 2023
177 Министарство финансија (Глава 16.0) 2023
178 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2022. годину 2023
179 Водопривредно привредно друштво Средњи Банат друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин 2023
180 Акционарско друштво за испитивање квалитета Квалитет, Ниш 2023