Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије
2. 2. 2023.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

Коришћење енергије из обновљивих извора је за Републику Србију у јавном интересу и од посебног значаја, а биомаса представља значајан енергетски потенцијал.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама
2. 2. 2023.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

„Према статистичким подацима, свако четврто дете у Србији је жртва вршњачког насиља. Иако је насиље међу младима последица утицаја друштвеног окружења, у коме је у великој мери присутно породично и медијско насиље, одговорност за решавање овог проблема углавном је препуштена школама“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ).

Индустријске отпадне воде главни извор загађења вода у Србији
31. 1. 2023.

Индустријске отпадне воде главни извор загађења вода у Србији

„Највећи загађивачи вода у Србији су индустријске и комуналне отпадне воде које се испуштају директно у водотоке, без претходног третмана, при чему индустријске отпадне воде могу бити нарочито опасне због токсичних материја које потенцијално садрже“, рекао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности
31. 1. 2023.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

„У ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа и друштава капитала које је Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела у 2020. и 2021. години, утврђени су проблеми и недостаци у успостављању интерне финансијске контроле“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник ДРИ.

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја
31. 1. 2023.

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Услед недостатка адекватне размене информација о инцидентима, слаби укупна информациона безбедност критичне инфраструктуре, посебно ИКТ система од посебног значаја, онемогућавајући јачање укупне сајбер безбедности, што излаже информациону имовину ризику од оштећења и могућег трајног губитка – главна је порука Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ који је објавила Државна ревизорска институција (ДРИ).

Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава
26. 1. 2023.

Потребно унапредити финансијско планирање у јединицама локалне самоуправе

„Анализом буџета јединица локалних самоуправа за период од 2019. до 2021. године утврђено је да, у односу на планирани износ прихода и примања, у просеку годишње није остварено 32 милијарде динара, односно 14 одсто планираног износа је мање остварено“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.