Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
181 Железнички интегрални транспорт Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Савски венац) 2023
182 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) 2023
183 Привредно друштво Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о., Нови Сад 2023
184 Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија, Нови Сад 2023
185 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга Енергетика, Крагујевац 2023
186 Дирекција за железнице, Београд 2023
187 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд 2023
188 Комисија за хартије од вредности, Београд 2023
189 Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Београд 2023
190 Компанија Дунав осигурање АДО, Београд (Стари град) 2023
191 Друштво за управљање железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Београд 2023
192 Саобраћајно предузеће Ласта, Београд 2023
193 Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд 2023
194 "Транснафта" АД, Панчево 2023
195 Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд 2023
196 Развојна агенција Србије, Београд 2023
197 Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине", Нови Сад 2023
198 Привредно друштво Симпо шик д.о.о., Куршумлија 2023
199 Акционарско друштво Холдинг индустрија каблова Јагодина, Јагодина 2023
200 Предузеће за производњу и промет аутоделова 21.октобар д.о.о., Крагујевац 2023