Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
181 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Мак-Ди д.о.о, Краљево 2024
182 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Лак Жица д.о.о, Бор 2024
183 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Pirotex Triko д.о.о, Пирот 2024
184 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Елмонт д.о.о, Ниш 2024
185 Завод за јавно здравље "Тимок", Зајечар 2024
186 Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 2024
187 Дом здравља Јагодина 2024
188 Апотекарска установа Ниш 2024
189 Апотекарска установа "Пожаревац" 2024
190 Дом здравља Лесковац 2024
191 Здравствени центар Аранђеловац 2024
192 Општа болница "Свети Лука", Смередево 2024
193 Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" 2024
194 Дом за одрасле и старије "Свети Василије Острошки Чудотворац", Нови Бечеј 2024
195 Дом за смештај одраслих лица "Кулина" 2024
196 Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица 2024
197 Завод за васпитање деце и омладине Београд, Београд 2024
198 Центар за социјални рад за општину Кучево 2024
199 Републички фонд за здравствено осигурање - јавне набавке 2024
200 Фонд за социјално осигурање војних осигураника - јавне набавке 2024