Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
221 Акционарско друштво за услуге на тржницама Тржница, Суботица 2023
222 Potiski Vodovodi – Tisza Menti Vazmuvek doo, Хоргош 2023
223 Јавно предузеће Спортско културни центар Обреновац 2023
224 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Нови Пазар 2023
225 Јавно предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија Нови дом 2023
226 Јавно предузеће Полет, Пландиште 2023
227 Јавно стамбено предузеће Крагујевац 2023
228 Општина Лајковац 2023
229 Општина Неготин 2023
230 Општина Деспотовац 2023
231 Општина Алибунар 2023
232 Општина Алексинац 2023
233 Општина Ивањица 2023
234 Општина Пожега 2023
235 Општина Књажевац 2023
236 Општина Бајина Башта 2023
237 Општина Бачка Топола 2023
238 Општина Пећинци 2023
239 Општина Ковин 2023
240 Општина Аранђеловац 2023