Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
221 Јавно комунално предузеће регионални центар за управљање отпадом Дубоко, Ужице 2024
222 Јавно комунално предузеће Горњи Милановац, Горњи Милановац 2024
223 Јавно комунално предузеће за производњу и диструбуцију топлотне енергије Топлана-Шабац, Шабац 2024
224 Јавно комунално предузеће Водовод, Ужице 2024
225 Јавно комунално предузеће Чистоћа и зеленило, Суботица 2024
226 Јавно комунално предузеће Суботицагас, Суботица 2024
227 Јавно комунално предузеће Лисје, Нови Сад 2024
228 Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Стандард, Јагодина 2024
229 Јавно комунално предузеће Водовод и канализација ЈП, Зрењанин 2024
230 Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад, Нови Сад 2024
231 Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода Водовод Врање, потпуна одговорност 2024
232 Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево, Смедерево 2024
233 Јавно предузеће Војводинашуме, Петроварадин 2024
234 Град Шабац 2024
235 Град Смедерево 2024
236 Град Ваљево 2024
237 Град Пожаревац 2024
238 Град Ниш 2024
239 Град Нови Сад 2024
240 Град Београд 2024