Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
21 Општина Мало Црниће 2024
22 Општина Ковачица 2024
23 Општина Куршумлија 2024
24 Општина Мали Иђош 2024
25 ГО Пантелеј, Ниш 2024
26 ГО Нишка Бања, Ниш 2024
27 ГО Медијана, Ниш 2024
28 ГО Чукарица, Београд 2024
29 Јавно предузеће Развојна агенција, Пожега 2024
30 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус, Ниш 2024
31 Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље 2024
32 Јавно предузеће за водоснабдевање Морава Велика Плана 2024
33 Јавно предузеће Топлана Прибој, Прибој 2024
34 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Нови Пазар 2024
35 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности Белимарковац Врњачка Бања 2024
36 Јавно комунално предузеће Простор Сомбор 2024
37 Јавно комунално предузеће Горица, Ниш 2024
38 Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, Добановци 2024
39 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Топлана Лесковац 2024
40 Спортско привредно друштво Раднички д.о.о. Крагујевац 2024