Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
121 Центар за социјални рад Трстеник - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
122 Центар за социјални рад Аранђеловац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
123 Центар за социјални рад Босилеград - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
124 Центар за социјални рад Лебане - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
125 Центар за социјални рад Општина Петровац на Млави и Жагубица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
126 Центар за социјални рад Бачка Паланка - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
127 Центар за социјални рад Сремска Митровица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
128 Центар за социјални рад Стара Пазова - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
129 Центар за социјални рад Шабац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
130 Центар за социјални рад Ковачица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
131 Центар за социјални рад Нови Пазар - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
132 Дом здравља Трговиште - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
133 Дом здравља Сокобања - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
134 Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
135 Дом здравља Кучево - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
136 Дом здравља Деспотовац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
137 Дом здравља Параћин - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
138 Дом здравља Владимирци - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
139 Дом здравља Крупањ - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
140 Дом здравља Ковин - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024