Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
121 Ревизија сврсисходности - Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом града Београда 2023
122 Јавно комунално предузеће Водовод Мионица 2023
123 Јавно комунално стамбено предузеће Топола 2023
124 Јавно предузеће Водовод, Сурдулица 2023
125 Јавно комунално предузеће Стандард, Шид 2023
126 Јавно комунално предузеће Зеленило, Сомбор 2023
127 Јавно комунално предузеће Беочин 2023
128 Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља Градско зеленило, Чачак 2023
129 Јавно предузеће Спортски и пословни центар Војводина, Нови Сад 2023
130 Јавно предузеће за комуналну привреду Лазаревац 2023
131 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Ниш 2023
132 Јавно комунално предузеће Стари град, Шабац 2023
133 Јавно комунално предузеће Медиана, Ниш 2023
134 Јавно комунално предузеће Погребне услуге, Београд 2023
135 Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд 2023
136 Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад 2023
137 Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”, Београд 2023
138 Клиничко-болнички центар „Звездара”-Београд, Београд 2023
139 Дом здравља Нови Сад, Нови Сад 2023
140 Фонд за социјално осигурање војних осигураника 2023