Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
141 Дом здравља Чока - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
142 Дом здравља Кањижа - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
143 Дом здравља Ковачица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља 2024
144 Ревизија сврсисходности - Примена система бесплатне правне помоћи 2024
145 Ревизија сврсисходности - Ангажовање физичких лица ван радног односа у министарствима 2024
146 Ревизија сврсисходности - Управљање средствима за подстицање програма социјалне и породично-правне заштите које спроводе удружења 2024
147 Ревизија сврсисходности - Управљање квалитетом пољопривредног земљишта 2024
148 Ревизија сврсисходности - Доступност и квалитет предшколског васпитања и образовања 2024
149 Ревизија сврсисходности - Планирање зелене инфраструктуре у градовима 2024
150 Ревизија сврсисходности - Ефикасност и ефективност финансирања спорта у локалним самоуправама 2024
151 Ревизија сврсисходности - Превенција заштите од пожара у Републици Србији 2024
152 Ревизија сврсисходности - Закуп пословног простора код корисника средстава буџета Републике Србије 2024
153 Ревизија сврсисходности - Отворени подаци 2024
154 Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системом ЈП „Путеви Србије" 2024
155 Ревизија сврсисходности - Ефективност информационог система Социјална карта у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2024
156 Друштво с ограниченом одговорношћу Електро-опто механика Телеоптик-Жироскопи, Београд 2024
157 Привредно друштво за пружање комуналних и других услуга Енергетика и одржавање д.о.о, Београд 2024
158 Јавно предузеће Емисиона техника и везе, Београд 2024
159 Акционарско друштвo за железнички превоз робе „Србија Kарго”, Београд 2024
160 Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Београд 2024