Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
141 Градски Центар за социјални рад Београд, Београд 2023
142 Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Београд 2023
143 Општа болница Параћин, Параћин 2023
144 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”, Београд 2023
145 Општа болница „Алексинац”, Алексинац 2023
146 Здравствени центар Врање, Врање 2023
147 Установа „Геронтолошки центар” Београд, Београд 2023
148 Општа болница Крушевац, Крушевац 2023
149 Здравствени центар Ужице, Ужице 2023
150 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2023
151 Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд 2023
152 Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Београд 2023
153 Апотекарска установа Апотека „Београд”, Београд 2023
154 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2023
155 Дом здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана 2023
156 Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање 2023
157 Републички фонд за здравствено осигурање 2023
158 Клиничко-болнички центар Земун, Београд 2023
159 Национална служба за запошљавање 2023
160 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 2023