Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

14. 10. 2011.

Размена искустава регионалних ревизора

Саопштење – 13. септембар 2011. године Размена искустава регионалних ревизора Примарна улога врховних ревизорских институција је помоћ парламентарном надзору како би новац намењен за добробит грађана био потрошен на одговарајући начин, рекао је председник ДРИ Радослав Сретеновић отварајући Регионалну конференцију државних ревизорских институција у Београду.

14. 10. 2011.

Завршена Регионална конференција државних ревизорских институција

Председник Рачунског суда Словеније, Игор Шолтес, говорећи током другог, завршног дана Регионалне конференције државних ревизорских институција нагласио је да је неопходно да врховне ревизорске институције сарађују са полицијом, судовима и тужилаштвом, јер у супротном, биће обезвређен рад ревизора.

Image not exists
30. 9. 2011.

Завршена ревизија завршног рачуна буџета града Лесковца

Државна ревизорска институција је завршила први извештај у области ревизије буџета локалних власти. Реч је о Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Лесковца за 2010. годину.

Image not exists
19. 9. 2011.

Извештај о финансијској ревизији завршног рачуна буџета за 2009. Годину достављен народној скупштини републике србије и представљен јавности

Државна ревизорска институција је 16. децембра 2010. године доставила Народној скупштини Републике Србије извештаје о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета за 2009. годину, ревизији финансијских извештаја контролисаних министарстава и дела извештаја Народне банке Србије који се односи на коришћење буџетских средства.

Image not exists
9. 9. 2011.

Саопштење

Државна ревизорска институција је на основу извршене ревизије завршног рачуна буџета Републике Србије за 2009. годину у 7 министарстава и више управа у саставу министарстава, идентификовала материјално значајне радње које указују на постојање елемената више прекршаја из Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије, Закона о раду и Закона о јавним набавкама. На основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција је надлежном прекршајном суду у Београду 9. фебруара 2011. године, поднела захтеве за покретање прекршајних поступака против 14 одговорних лица.