Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање”
8. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање”

Неопходно је да Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) унапреди ИТ управљање, обезбеди виши ниво информационе безбедности и обезбеди континуитет пословања у случају прекида сарадње са пружаоцем услуге одржавања информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП), речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“
5. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Иако је Република Србија од стране међународних организација оцењена као једна од седам земаља која успешно спроводи родно одговорно буџетирање, потребна је ефикаснија имплементација родне перспективе у буџетски процес, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“
5. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“

Република Србија је показала спремност да у свој национални контекст угради Циљеве одрживог развоја, али је неопходно дефинисати дугорочне националне развојне приоритете и успоставити континуирану координацију свих надлежних органа и заинтересованих страна, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“
1. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“

Здрава и безбедна храна је основно људско право, те је потребно да Република Србија ојача систем контроле и обавештавања како би заштитила здравље и добробит свих грађана, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“
1. 2. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“

У циљу унапређења туризма, потребно је ефикасније планирање и спровођење планираних активности, као и ефикаснији надзор и координација надлежних субјеката, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“
29. 1. 2024.

Представљен Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“

У циљу ефикаснијег рада комисија за ревизију у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, потребно је уредити процес именовања и рада председника и чланова комисије за ревизију, извршити обуку из области корпоративног управљања и успоставити сарадњу комисије за ревизију са интерном ревизијом, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).