Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања  „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређење квалитета воде (ЦОР 6.3)“
25. 1. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3)“

Иако Република Србија напредује у остваривању потциља одрживог развоја 6.3, за реалну оцену ефективности мера заштите воде од загађивања потребно је унапредити њихово планирање и обезбедити адекватно праћење и извештавање о оствареним резултатима, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Предавање ДРИ о ефикасности успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима
24. 1. 2024.

Предавање ДРИ о ефикасности успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор Горанка Јовановић одржала је предавање на семинару који је окупио интерне ревизоре, а који је организовало Удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору од 24. до 26. јануара у Београду.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“
22. 1. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“

Ефикасније поступање надлежних органа приликом издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката, као и примењивање казнене политике у случајевима прекорачења рокова, довешће до унапређења услова за градњу објеката у Републици Србији, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима”
22. 1. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима”

Изостанак извештавања о спровођењу средњорочног плана и нејасан увид у остварене учинке програма имају за последицу недовољну транспарентност у приказивању ефеката остварених кроз буџетску потрошњу, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

ДРИ започела поступак ревизије 107 корисника јавних средстава
19. 1. 2024.

ДРИ започела поступак ревизије 107 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ) започела је поступак ревизије 107 корисника јавних средстава у складу са Програмом ревизије ДРИ за 2024. годину.  

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“
18. 1. 2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“

Рад центара за социјални рад (ЦСР) биће ефикаснији преиспитивањем постојећег законодавног оквира од стране надлежних органа, успостављањем одговорног управљања у центрима за социјални рад и вршењем континуираног надзора над њиховим радом, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).