Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

11. 8. 2022.

Деманти ДРИ поводом погрешно пренетих информација у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријата Владе за 2021. годину

Државна ревизорска институција демантује наводе у текстовима које су објавили одређени медији, а у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријатаВладе, Београд за 2021. годину, да „у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године није исказано стање средстава на динарском рачуну Донаторска средства за мигранте број 840-0000003961721-84 у износу од 307.000.000 на економској класификацији 121700 – Остала новчана средства и није исказано стање на Девизном рачуну – конто 121400 у износу од 75.000.000 динара“.

4. 8. 2022.

Највише руководство ДРИ и Развојна иницијатива ИНТОСАИ разматрали значај стратешког планирања

Највише руководство Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником ДРИ и генералним државним ревизором, учествовало је данас на радионици посвећеној стратешком планирању – у оквиру припрема за израду новог Стратешког плана ДРИ за период 2024-2028. године, коју су одржали представници Развојне иницијативе Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) Ола Хоем и Дафина Димитрова.

26. 7. 2022.

Дан ДРИ – 178 година од успостављања надзора над трошењем јавних средстава у Србији

Прошло је 178 година од када је 26. јула 1844. године Законом о устројству основана Главна контрола – претеча данашње Државне ревизорске институције (ДРИ). То је значило да је, у тадашњој Кнежевини Србији, започео надзор над трошењем јавних средстава. Због тога се 26. јул обележава као Дан ДРИ.

14. 7. 2022.

Одржано полагање испита за стицање ревизорског звања – овлашћени државни ревизор

Пред Комисијом за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор девет државних ревизора Државне ревизорске институције одбранило је данас радове и, на тај начин, успешно положило испит за стицање ревизорског звања – овлашћени државни ревизор.

12. 7. 2022.

Значајна улога ДРИ у унапређењу родно одговорног буџетирања

Република Србија је успешно успоставила родно одговорно буџетирање, као и систем за праћење улагања у родну равноправност, рекао је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

12. 7. 2022.

Одржан радни састанак председника ДРИ и главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор др Душко Пејовић имао је данас радни састанак у Бања Луци са главним ревизором Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске Јовом Радукићем.