Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије
2. 2. 2023.

Надлежна министарства пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије

Министарство просвете и Министарство омладине пропуштају прилику да стипендирају већи број студената из буџета Републике Србије јер постојећи начин доделе и праћења стипендија није довољно ефикасан, установила је Државна ревизорска институција (ДРИ) у Извештају о ревизији сврсисходности пословања – „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије
2. 2. 2023.

Управљање биомасом као обновљивим извором енергије

Коришћење енергије из обновљивих извора је за Републику Србију у јавном интересу и од посебног значаја, а биомаса представља значајан енергетски потенцијал.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама
2. 2. 2023.

Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама

„Према статистичким подацима, свако четврто дете у Србији је жртва вршњачког насиља. Иако је насиље међу младима последица утицаја друштвеног окружења, у коме је у великој мери присутно породично и медијско насиље, одговорност за решавање овог проблема углавном је препуштена школама“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ).

Индустријске отпадне воде главни извор загађења вода у Србији
31. 1. 2023.

Индустријске отпадне воде главни извор загађења вода у Србији

„Највећи загађивачи вода у Србији су индустријске и комуналне отпадне воде које се испуштају директно у водотоке, без претходног третмана, при чему индустријске отпадне воде могу бити нарочито опасне због токсичних материја које потенцијално садрже“, рекао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности
31. 1. 2023.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

„У ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа и друштава капитала које је Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела у 2020. и 2021. години, утврђени су проблеми и недостаци у успостављању интерне финансијске контроле“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник ДРИ.

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја
31. 1. 2023.

Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја

Услед недостатка адекватне размене информација о инцидентима, слаби укупна информациона безбедност критичне инфраструктуре, посебно ИКТ система од посебног значаја, онемогућавајући јачање укупне сајбер безбедности, што излаже информациону имовину ризику од оштећења и могућег трајног губитка – главна је порука Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ који је објавила Државна ревизорска институција (ДРИ).